Ing. Marek Čáni

Premio - vec dôvery !

Polovica mladých vodičov nie je pripravená na zlé počasie
Polovica mladých vodičov nie je pripravená na zlé počasie

Polovica mladých vodičov nie je pripravená na zlé počasie


• Polovica nováčikov sa počas výučby v autoškole nenaučí, ako sa pripraviť na nepriaznivé počasie
• Len 34 % začínajúcich vodičov rozumie tomu, aké je dôležité pripraviť sa na nepriaznivé počasie, hovoria inštruktori autoškôl

Bratislava 3. januára 2014 – V období, keď začína tohtoročná zima, nový prieskum spoločnosti Goodyear EMEA a Európskej asociácie autoškôl (EFA) odhalil, že väčšina (66 %) nováčikov získa vodičský preukaz bez toho, aby rozumeli, aké dôležité je pripraviť sa na nepriaznivé poveternostné podmienky.
Zatiaľ čo takmer polovica poľských nováčikov (47 %) si uvedomuje, že príprava na nepriaznivé poveternostné podmienky je nevyhnutná, v Českej republike je to iba 28 % začínajúcich vodičov a v Dánsku dokonca len 18 %. Podľa inštruktorov autoškôl rozumie dôležitosti správne udržiavaných pneumatík len 38 % európskych nováčikov za volantom a len dve pätiny (41 %) vie, ako skontrolovať hladinu oleja, nemrznúcej zmesi do ostrekovačov a chladiacej kvapaliny.
Tento prieskum tak isto odhaľuje, že nie všetci učitelia autoškôl majú čas poučiť žiakov o dôležitosti prípravy na nepriaznivé počasie. V Európskej únii výučbu riadenia vozidla v zlých poveternostných podmienkach zahŕňa do inštruktáže len polovica inštruktorov (51 %), v Turecku až 82 %, ale v Českej republike len 41 % inštruktorov.
Zdá sa však, že začínajúci vodiči sú na rozdiel od inštruktorov presvedčení o svojich znalostiach. Prieskum spoločnosti Goodyear z roku 2013 medzi začínajúcimi vodičmi zistil, že 60 % mladých vodičov mení s klesajúcou teplotou letné pneumatiky za zimné. Rovnaké percento (60 %) si nájde čas na zistenie, ktoré pneumatiky majú najlepšiu priľnavosť v zimných podmienkach.
Firemným záväzkom spoločnosti Goodyear je osveta v oblasti bezpečnej jazdy. Spoločnosť Goodyear je popredným výrobcom inovatívnych pneumatík s pokrokovými technológiami, ktoré pomôžu motoristom jazdiť bezpečne, bez ohľadu na poveternostné podmienky.
 

O metodike prieskumu
Prieskum realizovala spoločnosť ReputationInc pre spoločnosť Goodyear EMEA, aby lepšie pochopila postoj inštruktorov autoškôl k povedomiu o bezpečnosti cestnej premávky a poznala názory mladých vodičov. Prieskum zahŕňal 37 otázok a oslovil inštruktorov autoškôl v pätnástich krajinách. V každej krajine sa zistil celkový počet inštruktorov a zodpovedajúca vzorka z každej krajiny vyplnila dotazník. Odpovede na otázky z dotazníkov sa porovnali a posúdili na úrovni jednotlivých krajín, ale i v EU ako celku. V analýze EU boli zahrnuté krajiny: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Švajčiarsko, Španielsko, Veľká Británia (n = 2 334).
 
Práca v teréne prebiehala od augusta do septembra roku 2013. Rozhovory prebiehali na internete, v miestnom jazyku danej krajiny. Výsledky prieskumu sú k dispozícii na požiadanie.                  
 

O spoločnosti Goodyear


Goodyear je jedným z najväčších svetových výrobcov pneumatík. Spoločnosť zamestnáva približne 69 000 pracovníkov a svoje výrobky vyrába v 52 závodoch v 22 krajinách sveta. V inovačných centrách v Akronu, Ohio a v Colmar-Berg, Luxembursko, sa vyvíjajú najmodernejšie výrobky a služby, ktoré určujú technologické a výkonnostné štandardy pre celé odvetvie.
Spoločnosť Goodyear má za sebou 111 rokov cenných skúseností vo vývoji nevyhnutnej súčasti každého automobilu – pneumatiky. Veríme preto, že je našou povinnosťou zúčastniť sa debát o bezpečnosti pneumatík.
Chceme sa podieľať na bezpečnejšom cestovaní. V Európe patrí spoločnosť Goodyear medzi signatárov Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky (ERSC). Spoločnosť Goodyear podporila myšlienku európskeho značenia pneumatík, ktoré zákazníkom uľahčí posúdiť vlastnosti pneumatiky z hľadiska životného prostredia a bezpečnosti. Spoločnosť Goodyear podporuje povinné zavedenie systému kontroly tlaku v pneumatike – elektronického systému, ktorý sleduje tlak vzduchu vnútri pneumatiky – do všetkých nových osobných automobilov od roku 2012 a všetkých predávaných automobilov od roku 2014. Spoločnosť Goodyear rovnako podporuje myšlienku zavedenia právnej úpravy používania zimných pneumatík vo všetkých členských štátoch Európskej únie zvyšujúcej bezpečnosť cestnej premávky v zimných podmienkach. Spoločnosť Goodyear sa spolu s kompetentnými osobami venuje názorným ukážkam dôležitosti bezpečnosti na cestách.
Viac informácií o spoločnosti Goodyear a jej produktoch nájdete na : www.goodyear.sk
 

O Európskej asociácii autoškôl (EFA)


EFA reprezentuje záujmy 25 asociácií autoškôl z 24 európskych krajín vo všetkých európskych úradoch, inštitúciách a organizáciách, ktoré sa týkajú výučby v autoškole: platy inštruktorov v autoškolách, rozvoj vodičov, ďalší výcvik začínajúcich vodičov, ekologicky šetrná jazda, všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky. Podporuje iniciatívy, ktoré vedú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.
 
Hlavným cieľom je: harmonizácia výcviku a skúšok inštruktorov, príp. učiteľov v autoškolách, príprava a harmonizácia osnov a vzdelávacích konceptov výcviku všetkých kategórií vodičov, príprava a harmonizácia osnov pokročilého výcviku všetkých kategórií vodičov, harmonizácia vzdelávania a skúšok vodičov, harmonizácia štandardov testovacích organizácií a skúšajúcich. EFA je profesijná asociácia neutrálna v politických či náboženských záležitostiach.