Ing. Marek Čáni

Premio - vec dôvery !

Mladí vodiči prejdú testami aj keď nevedia udržiavať vozidlo
Mladí vodiči prejdú testami aj keď nevedia udržiavať vozidlo

Mladí vodiči prejdú testami aj keď nevedia udržiavať vozidlo

Inštruktori v autoškolách tvrdia, že mladí vodiči prejdú testami bez toho, aby vedeli, ako udržiavať vozidlo v bezpečnom stave
•       Posledný prieskum spoločnosti Goodyear a Európskej asociácie autoškôl (EFA) odhaľuje, že správna údržba vozidla je pre mladých vodičov väčšinou veľká neznáma.
•       Podľa inštruktorov európskych autoškôl vie menej ako tretina začínajúcich vodičov po úspešnom zložení vodičskej skúšky vymeniť pneumatiku s defektom.
 
Bratislava 8. januára 2014 – Spoločnosť Goodyear EMEA a Európska asociácia autoškôl (EFA) oslovili 2 334 inštruktorov európskych autoškôl, aby zhodnotili vedomosti absolventov o údržbe vozidla. Podľa inštruktorov mladí ľudia po získaní vodičského oprávnenia nemajú dostatok znalostí, ako správne kontrolovať a udržiavať vozidlo v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave.
Inštruktori sa zhodujú, že len jeden zo štyroch (24 %) mladých vodičov dokáže po zložení skúšky skontrolovať a vymeniť svetlá alebo stierače a len 21 % vie správne použiť systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách (TPMS). Správna hodnota tlaku v pneumatike, funkčné blinkre a svetlá sú pritom z hľadiska bezpečnosti na ceste kľúčové.
Z výsledkov prieskumu realizovaného spoločnosťou Goodyear v roku 2013 vyplynulo, že začínajúci vodiči si dostatočne neuvedomujú význam správnej údržby pneumatík. Len 45 % začínajúcich vodičov navyše uviedlo, že v rámci výcviku v autoškole sa dozvedeli o kontrole tlaku v pneumatikách len niečo. Inštruktori o schopnostiach mladých ľudí robiť údržbu vozidla pochybujú. Mladí ľudia si však myslia, že o svoje vozidlo sa vedia postarať. Napr. len 16 % inštruktorov sa domnieva, že začínajúci vodiči vedia vymeniť pneumatiku, aj keď 44 % nováčikov uviedlo, že to vedia.
Podľa inštruktorov vodičské skúšky s najmenšími znalosťami správnej údržby vozidla skladajú mladí Belgičania, Holanďania a Švajčiari, zatiaľ čo v Českej republike, Francúzsku a v Poľsku si s kontrolou a údržbou vozidla vedia poradiť najlepšie.
Percento začínajúcich vodičov po absolvovaní skúšok v autoškole zdatných v jednotlivých oblastiach údržby a v nastavenich vozidla spojených s bezpečnosťou

Tabuľka 1 Položená otázka: Domnievate sa, že začínajúci vodiči po absolvovaní skúšok v autoškole sú dobre informovaní v jednotlivých oblastiach údržby a nastavení vozidla spojených s bezpečnosťou?
 
Michel Rzonzef, viceprezident spoločnosti Goodyear EMEA pre divíziu osobných pneumatík, okomentoval závery prieskumu týmito slovami: „Priebežná kontrola stavu pneumatík je pre bezpečnú jazdu veľmi dôležitá, hlavne nízky tlak, ktorý má vplyv na spotrebu pohonných hmôt, kilometrový prebeh, jazdné vlastnosti vozidla a brzdenie. Výsledky prieskumu odhaľujú, že musíme vyvinúť väčšie úsilie, aby mladí vodiči chápali, prečo na údržbe pneumatík toľko záleží.
Inštruktori sa venujú výučbe základnej údržby vozidla
Inštruktori sa síce zhodujú, že ich hlavnou povinnosťou je poskytnúť praktickú výučbu jazdenia, ale zároveň chápu, ako je dôležité poskytnúť mladým vodičom kľúčové informácie o údržbe prevádzkyschopného vozidla.
 
  Česká republika   EU
1 Poskytovanie praktickej výučby jazdenia 1 Poskytovanie praktickej výučby jazdenia
2 Poskytovanie rád týkajúcich sa bezpečnosti na cestách 2 Výučba zručností za volantom pre bezpečnú  jazdu
3 Poskytovanie teoretickej výučby jazdenia 3 Vštepovanie zásad, aby vodiči brali vážne bezpečnosť na cestách
4 Vštepovanie zásad, aby vodiči brali vážne bezpečnosť na cestách 4 Poskytovanie rád týkajúcich sa bezpečnosti na cestách
5 Výučba zručností za volantom pre bezpečnú  jazdu 5 Poskytovanie teoretickej výučby jazdenia
6 Poskytovanie rád týkajúcich sa údržby vozidla 6 Poskytovanie rád týkajúcich sa údržby vozidla
 
Tabuľka 2 Položená otázka: Inštruktori v autoškolách majú mnoho úloh a zodpovedností. Prosím, zoraďte nasledujúce zodpovednosti od 1 (najdôležitejšie) do 6 (najmenej dôležité)
 
Inštruktori v celej Európe veria, že najdôležitejšími oblasťami údržby a nastavenia vozidla sú udržiavanie pneumatík v riadnom stave, správne nastavenie zrkadiel i sedadiel a kontrola hladiny najdôležitejších kvapalín, ako je olej a nemrznúca zmes. Hlavnými prioritami pre inštruktorov autoškôl sú pri výučbe kontrola a správne nastavenie zrkadiel a sedadiel a informovanie o nevyhnutnosti udržiavať pneumatiky v dokonalom stave.
Oblasti údržby a nastavenia vozidla, ktoré vyučujú inštruktori autoškôl

Tabuľka 3 Položená otázka: Ktoré oblasti údržby a nastavenia vozidla učíte svojich žiakov?
John Lepine, predseda Európskej asociácie autoškôl, dodáva: „Sme radi, že inštruktori v celej Európe si uvedomujú, aké je z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky dôležité poučiť žiakov o význame dobre udržiavaného vozidla. Z vlastnej skúsenosti viem, že tí najlepší inštruktori berú zodpovednosť vyučovať kľúčové procesy údržby na seba, pretože veria, že ak im nebudú venovať dostatočnú pozornosť, také vozidlá budú na ceste nebezpečné.“
Michel Rzonzef uzatvára: „Inštruktori v autoškolách skutočne vyvíjajú obrovské úsilie, aby pomohli svojim žiakom pochopiť, akú významnú rolu v celkovej výkonnosti vozidla hrajú pneumatiky. Spoločnosť Goodyear si toto úsilie veľmi váži a hľadá spôsoby, ako inštruktorov v ich snahe podporí modernými vzdelávacími materiálmi a informáciami o údržbe pneumatík a o ich úlohe v bezpečnosti cestnej premávky.
Firemným záväzkom spoločnosti Goodyear je osveta v oblasti bezpečnej jazdy. Spoločnosť Goodyear je popredným výrobcom inovatívnych pneumatík s pokrokovými technológiami, ktoré môžu motoristom pomôcť jazdiť bezpečne, bez ohľadu na podmienky, ktorým môžu byť vystavení.
Poznámky pre editora
O metodike prieskumu
Prieskum realizovala spoločnosť ReputationInc pre spoločnosť Goodyear EMEA, aby lepšie pochopila postoj inštruktorov autoškôl k povedomiu o bezpečnosti cestnej premávky a poznala názory mladých vodičov. Prieskum zahŕňal 37 otázok a oslovil inštruktorov autoškôl v pätnástich krajinách. V každej krajine sa zistil celkový počet inštruktorov a zodpovedajúca vzorka z každej krajiny vyplnila dotazník. Odpovede na otázky z dotazníkov sa porovnali a posúdili na úrovni jednotlivých krajín, ale i v EU ako celku. V analýze EU boli zahrnuté krajiny: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Švajčiarsko, Španielsko, Veľká Británia (n = 2 334).
 
Práca v teréne prebiehala od augusta do septembra roku 2013. Rozhovory prebiehali na internete, v miestnom jazyku danej krajiny. Výsledky prieskumu sú k dispozícii na požiadanie.                  
 
O spoločnosti Goodyear
Goodyear je jeden z najväčších svetových výrobcov pneumatík. Spoločnosť zamestnáva približne 69 000 pracovníkov a svoje výrobky vyrába v 52 závodoch v 22 krajinách sveta. Dve inovačné centrá (Akron – Ohio a Colmar-Berg – Luxembursko) sa snažia o rozvoj najmodernejších výrobkov a o služby, ktoré stanovia technologické a výkonnostné štandardy pre celé odvetvie.
 
Spoločnosť Goodyear má za sebou 111 rokov cenných skúseností vo vývoji nevyhnutnej súčasti každého automobilu – pneumatiky. Veríme preto, že je našou povinnosťou zúčastniť sa debát o bezpečnosti pneumatík.
Chceme sa podieľať na bezpečnejšom cestovaní. V Európe patrí spoločnosť Goodyear medzi signatárov Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky (ERSC). Spoločnosť Goodyear podporila myšlienku európskeho značenia pneumatík, ktoré zákazníkom uľahčí posúdiť vlastnosti pneumatiky z hľadiska životného prostredia a bezpečnosti. Spoločnosť Goodyear podporuje povinné zavedenie systému kontroly tlaku v pneumatike – elektronického systému, ktorý sleduje tlak vzduchu vnútri pneumatiky – do všetkých nových osobných automobilov od roku 2012 a všetkých predávaných automobilov od roku 2014. Spoločnosť Goodyear rovnako podporuje myšlienku zavedenia právnej úpravy používania zimných pneumatík vo všetkých členských štátoch Európskej únie zvyšujúcej bezpečnosť cestnej premávky v zimných podmienkach. Spoločnosť Goodyear sa spolu s kompetentnými osobami venuje názorným ukážkam dôležitosti bezpečnosti na cestách.
 
Viac informácií o spoločnosti Goodyear a jej produktoch nájdete na www.goodyear.sk .
 
O Európskej asociácii autoškôl (EFA)
EFA reprezentuje záujmy 25 asociácií autoškôl z 24 európskych krajín vo všetkých európskych úradoch, inštitúciách a organizáciách, ktoré sa týkajú výučby v autoškole: platy inštruktorov v autoškolách, rozvoj vodičov, ďalší výcvik začínajúcich vodičov, ekologicky šetrná jazda, všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky. Podporuje iniciatívy, ktoré vedú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.
 
Hlavným cieľom je: harmonizácia výcviku a skúšok inštruktorov, príp. učiteľov v autoškolách, príprava a harmonizácia osnov a vzdelávacích konceptov výcviku všetkých kategórií vodičov, príprava a harmonizácia osnov pokročilého výcviku všetkých kategórií vodičov, harmonizácia vzdelávania a skúšok vodičov, harmonizácia štandardov testovacích organizácií a skúšajúcich. EFA je profesijná asociácia neutrálna v politických či náboženských záležitostiach.