Ing. Marek Čáni

Premio - vec dôvery !

Všetko o pneumatikách

Základné rozmery pneumatík

Čo znamenajú číselné údaje na pneumatike?

185/65 R 14 85 T

185 menovitá šírka pneumatiky (mm)
65 profilové číslo (%)
R označenie radiálnej konštrukcie plášťa
14 menovitý priemer ráfiku v palcoch
85 index nosnosti
T kategória rýchlosti

Index nosnosti

Index nosnosti (LI - Load Index) Je to číslo určujúce maximálnu nosnosť pneumatiky pri rýchlosti určenej kategórie rýchlosti za daných špecifických podmienok.
 
Li kg LI kg LI kg LI kg LI kg
50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060
51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090
52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120
53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150
54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180
55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215
56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250
57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285
58 236 73 365 88 560 103 875 118 1320
59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360
60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400
61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450
62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500
63 272 78 425 93 650 108 1000 123 1550
64 280 79 437 94 670 109 1030 124 1600

Kategórie rýchlosti

Kategórie rýchlosti (SS - Speed Symbol) Je maximálna rýchlosť, pri ktorej môže pneumatika niesť hmotnosť určenú indexom nosnosti za daných špecifických podmienok. Symbol kategórie rýchlosti u pneumatík pre osobné a nákladné automobily je určený veľkými písmenami.
 
Symbol  L M N P Q R S
Max. rýchlosť [km/h]  120 130 140 150 160 170 180
Symbol  T U H V W Y ZR
Max. rýchlosť [km/h]  190 200 210 240 270 300 >240
Pretože hĺbka dezénu pneumatík sa v priebehu užívania znižuje, brzdná dráha vozidla hlavne na mokrej vozovke je podstatne dlhšia.

Nebezpečenstvo aquaplaningu (t.j. straty kontaktu vozidla s vozovkou v dôsledku vodného stĺpca medzi pneumatikou a povrchom vozovky) sa preto zvyšuje u pneumatík s malou zvyškovou hĺbkou dezénovej drážky.

Opotrebenie pneumatík 

Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky je preto nanajvýš dôležité včas vymeniť ojazdenú pneumatiku za novú, t.j. dokedy zvyšková respektíve bezpečnostná hĺbka drážky nie je menšia ako 1,6 mm. Úroveň minimálnej bezpečnostnej hĺbky drážky signalizujú tzv. indikátory opotrebenie, čo sú výstupky na dne drážok vysokých tiež 1,6 mm.

​Rovnomerné opotrebenie behúňov všetkých pneumatík na vozidle predlžuje ich životnosť, zvyšuje tak ekonomiku prevádzky a prispieva i k vyššej bezpečnosti premávky. Hlavne u vozidiel s predným náhonom odporúčame preto zámenu pneumatík z prednej nápravy na zadnú a naopak v určitých pravidelných intervaloch (napr. po najazdení 5 000 km) pri zachovaní zmyslu otáčania kolies.

Opravy pneumatík

Opravárenstvo pneumatík je z hľadiska bezpečnosti prevádzky činnosť veľmi náročná a zodpovedná, preto by ju mal vykonávať vždy len špecialista. 

Na plášti musia byť všetky poškodené miesta trvalo opravené. Je preto neprípustné používať duše do neopraveného bezdušového plášťa ako náhradné riešenie. 
Tesniace opravárenské spreje neodporúčame používať pre trvalé opravy, ale vždy len na dojazd, rovnako ako opravy bez demontáže plášťa z ráfiku za použitia špeciálnych predvulkanizovaných upchávok.

​Opravy poškodenia zasahujúcich nárazník alebo kostru je treba previesť metódou vulkanizácie za tepla alebo za studena po predchádzajúcej podrobnej prehliadke a úprave poškodeného miesta plášťa. 

Každá oprava by mala byť prevádzaná čo možno najskôr po vzniku poškodenia, inak môže dôjsť (hlavne pri plášťoch s oceľovým nárazníkom) k rozšíreniu poškodenia alebo aj k zničeniu plášťa v dôsledku vnikajúcich nečistôt a vlhkosti. Prerezávanie plášťov pre osobné automobily je zakázané.

Spôsob skladovania 

Pneumatiky na diskoch sa skladujú poskladané na sebe alebo zavesené. Pneumatiky bez ráfiku sa skladujú postavené vedľa seba (viď obrázok). Aby však nedochádzalo k deformáciám takto uskladnenej pneumatiky, odporúča sa cca 1× za 14 dní pneumatiky pootočiť. V každom prípade sa odporúča pneumatiky po sezóne pred namontovaním na automobil nechať znovu prevážiť v servise.

Správne skladovanie pneumatík

Skladovanie plášťov a duší je treba prevádzať v tmavých, suchých a chladných miestnostiach bez prievanu. Nadmerné vystavovanie slnku, teplu a prievanu týmto výrobkom škodí a je príčinou predčasného starnutia, ktoré sa prejavuje vo forme drobných trhlín na povrchu pryže. Plášť a duša nesmie ďalej prísť do kontaktu s produktmi ropného pôvodu (ako sú napr. oleje, pohonné hmoty, mazadlá apod.), ktoré spôsobujú, že pryž stáva hubovitou a stráca svoje elastické vlastnosti vulkanizátu.

Náš Tip

Pokiaľ nemáte vhodné skladovacie priestory, nechajte si uskladniť pneumatiky u našich servisných partnerov, kde Vám garantujeme správnosť uskladnenia Vašich pneumatík a zaistíme Vám tak ich maximálnu životnosť.

Voľba pneumatík

​Pneumatiky pre daný typ vozidla určuje vždy výrobca vozidla v spolupráci s výrobcom pneumatík, pričom je prípustné používať pneumatiky s vyššími kategóriami rýchlostí, napr. 'H' namiesto 'S'. Rovnako tak je povolený aj vyšší index nosnosti, napr. 82 namiesto 80. Pri zmene plášťa za iný rozmer je treba dodržať zákonné predpisy, t.j. zmena musí byť zaznamenaná v technickom preukaze vozidla.

Optimálne jazdné vlastnosti vozidla možné dosiahnuť len s pneumatikami rovnakého druhu. To znamená, že na vozidle môžu byť (s výnimkou núdzového dojazdu) súčasne použité len pneumatiky rovnakého rozmeru a konštrukcie, pričom na rovnakej náprave môžu byť tzv. rovnaké pneumatiky (t.j. pneumatiky rovnakého rozmeru, konštrukcie, druhu dezénu a značky). Konštrukciou osobných plášťov v tomto prípade je myslená konštrukcia diagonálna, radial-textil (kostra i nárazník sú z textilných kordov) a radial-steel (kostra - textilný kord, nárazník - oceľový kord). Vzájomná kombinácia plášťa týchto konštrukcií na vozidle nie je dovolená.

V prípade zimných pneumatík M+S odporúčame z bezpečnostných dôvodov používať tieto vždy na celom vozidle, nielen na jednej náprave. Vzájomnú kombináciu zimných pneumatík s letnými možno akceptovať len v prípade, keď je zvyšková hĺbka drážky zimného dezénu > 4 mm, t.j. pod hranicou, kedy zimná pneumatika stráca svoje špeciálne zimné vlastnosti.

Výmena plášťov si vyžaduje veľmi často aj zmenu diskových kolies. Preto aj voľbu diskových kolies je treba prevádzať podľa odporúčaní výrobcu a ich zmenu rovnako zaznamenať v technickom preukaze vozidla.

Značenie oceľových diskov

​5 1/2 J x 14 H2 
Ide o ráfik s hĺbkovým prelisom, široký 5,5 palca, s pätkou typu J, priemerom ráfiku 14 palcov a chrbtami v prevedení "Double-Hump".

5,50 B x 14 CH 
Tu máme znovu ráfik s hĺbkovým prelisom, šírkou 5,5 palca, avšak s pätkou typu B, priemerom 14 palcov a chrbtami v prevedení "Combinations Hump".

14 x 5 1/2 J H2 x 45
To je rovnako ráfik s hlbokým prelisom, šírkou 5,5 palce, pätkou typu 3, priemerom 14 palcov a chrbtami v prevedení "Double-Hump". Ako dodatkový údaj je tu ešte uvedený zális.

​Pre stanovenie minimálnej možnej veľkosti pneumatiky pre dané vozidlo je nevyhnutná znalosť maximálne prípustného zaťaženia náprav a konštrukčnej rýchlosti vozidla. Na pneumatike je potom maximálna nosnosť vyjadrená indexom nosnosti a rýchlosť kategóriou rýchlosti.

U pneumatík rýchlostnej kategórie 'V' odporúča ETRTO pri rýchlosti nad 220 km/h nasledujúce zníženie nosnosti (viď tabuľka 'Zníženie zaťaženia pneumatiky verzus rýchlosť).

Pri uhle odklonu kolesa v rozmedzí 2° až 4° sa nosnosť znižuje o 5 % na každý stupeň. Toto zníženie nosnosti je možné kompenzovať zvýšením tlaku vzduchu.

Nosnosť pneumatík v dvojmontáži je 1,85 nosnosti pneumatík v jednomontáži.
 

Zníženie zaťaženia pneumatiky verzus rýchlosti


Zvýšenie nosnosti až o 10 % oproti tabuľkovým hodnotám je povolené rovnako u pneumatík používaných na karavanoch alebo prívesných vozíkoch s max. prevádzkovou rýchlosťou do 100 km/h. Základné hustenie sa v tomto prípade zvyšuje o 20 kPa.

Nosnosť pneumatík pre osobné automobily možno zvýšiť iba u vozidiel, ktorých maximálna rýchlosť neprekročí 60 km/h a za predpokladu, že bude súčasne zvýšené i hustenie podľa tabuľky 'Maximálna rýchlosť verzus zvýšenie nosnosti'.

Zníženie zaťaženia pneumatiky verzus rýchlosti

Maximálna rýchlosť vozidla Index rýchlosti (zaťaženie pneumatiky v %)
(km/h) 
H
V
W
RZ
210
100
100
100
100
220
 
97
100
100
230
 
94
100
100
240
 
91
100
100
250
 
 
95
100
260
 
 
90
100
270
 
 
85
100
280
 
 
 
95
290
 
 
 
90
300
 
 
 
85
 
Maximálna rýchlosť vozidla
Zvýšenie nosnosti
Zvýšenie hustenia
(km/h) 
(%) 
(kPa) 
60
10
10
50
15
20
40
25
30
30
35
40
25
42
50

Run On Flat

​Vaše obavy z defektu pneumatiky sú už minulosťou. Vďaka pokrokovej technológii RunOnFlat od Goodyear*, jazdíte ďalej - aj s defektom.
Opýtajte sa nás - radi vám pomôžeme a odpovieme
*Pre použitie RunOnFlat pneumatík musí mať vaše vozidlo integrovaný systém sledovania tlaku v pneumatikách. Prosím skontrolujte si technickú dokumentáciu k vášmu vozidlu vydanú jeho výrobcom.

Plnenie pneumatík dusíkom

Plníme Vaše pneumatiky bezpečnosťou.

VAŠE VÝHODY
  • Zvýšená bezpečnosť
  • Vyšší jazdný komfort
  • Nižšia spotreba pohonných hmôt
  • Predĺžená životnosť pneumatík
  • Lepší jazdný výkon