Ing. Marek Čáni

Premio - vec dôvery !

Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Európska únia rozhodla, že všetky novohomologizované modely vozidiel musia byť od 1. novembra 2012 vybavené systémom kontroly tlaku v pneumatikách. Od 1. novembra 2014 je tento systém predpísaný pre každé nové vozidlo triedy M1 (vozidlá na prepravu osôb s maximálne 8 miestami na sedenie okrem sedadla vodiča).

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009, článok 9, odsek 2.)

Systém kontroly tlaku v pneumatikách – prečo?

Od 1. novembra 2014 musia byť všetky nové vozidlá vybavené touto technológiou už z výroby
Dôvodom nového nariadenia je, že vela vodičov kontroluje tlak v pneumatikách svojho vozidla zriedka alebo nikdy, čo má nasledovné negatívne dôsledky:
  • Už o 0,2 baru nižší tlak vedie k zvýšeniu spotreby paliva o 1 %; pri 0,6 baru sú to už 4 %.​
  • Nižší tlak spôsobuje väčšie opotrebenie pneumatík a ich kratšiu životnosť. Navyše môže dôjsť k poškodeniu vnútrajška pneumatiky.
  • Tlak vzduchu nižší o 1 bar na jednom prednom kolese predlžuje brzdnú dráhu na mokrej vozovke o 10 %
  • Tlak vzduchu nižší o 1 bar znižuje prenos bočných síl pneumatikou takmer na polovicu. To môže viesť k zhoršeniu správania v zákrutách, čím sa môže vozidlo dostať do šmyku a vyjsť z vozovky.
Systémy kontroly tlaku v pneumatikách kontrolujú tlak vzduchu v pneumatikách a varujú pred nebezpečnými zmenami tlaku, ak sa skutočná hodnota odchyľuje od predpísanej hodnoty.

Výhody systému kontroly tlaku v pneumatikách ako protiargument:
 
  • úspora paliva
  • nižšie opotrebenie pneumatík​
  • bezpečnosť jazdy
  • väčší jazdný komfort vďaka správnemu tlaku v pneumatikách

Priame a nepriame systémy kontroly tlaku v pneumatikách

Profitujte z nového nariadenia o systémoch kontroly tlaku v pneumatikách
Na trhu si v súčasnosti konkurujú dva systémy: nepriame a priame merače tlaku.

Pri priamych meracích systémoch zaznamenáva tlakový senzor, ktorý je umiestnený v gume alebo vo ventile, tlak vzduchu a teplotu pneumatiky. Údaje sú prenášané rádiovo do riadiacej jednotky vo vozidle a vodičovi sa v kabíne zobrazí presný tlak vzduchu v každej pneumatike. Napájanie zabezpečuje zabudovaná batéria.

Nepriame systémy kontrolujú otáčky jednotlivých kolies a registrujú zmenu obvodu pneumatiky v dôsledku úbytku vzduchu. Ak unikne z pneumatiky vzduch, obvod pneumatiky sa zmenší a pneumatika sa musí v porovnaní s ostatnými otáčať rýchlejšie. Zabudovaný systém ABS/ESP rozpozná rýchlejšie otáčanie a informuje vodiča prostredníctvom kontrolky. 

Na to, ktorý z týchto systémov sa presadí, si musíme počkať. V USA, kde táto zákonná úprava existuje už dlhší čas, sa etablovali priame systémy. Odborné grémiá predpokladajú, že cca 70 % všetkých nových vozidiel bude mať v budúcnosti na palube
priamy systém kotroly tlaku v pneumatikách.

Legislatíva je však ohľadom technológie neutrálna, tzn. Neexistujú žiadne predpisy, či je na kontrolu tlaku v pneumatikách povinné použiť priamy alebo nepriamy systém.​

Bezpečnosť má svoju cenu…

Dodatočné náklady spojené so systémom kontroly tlaku v pneumatikách za 6 rokov:
 
Súprava senzorov pre vozidlo 300 €
Servisné súpravy (vložka ventilu, tesniaci krúžok, prevlečná matica a ventilová čiapočka) vrát. montáže 70 €
Celkové predpokladané náklady 370 €
teda cca 60 € za rok  

​…ale vyplatí sa!


​Pri najazdených 15 000 km za rok by spotreba paliva nižšia o 0,5 l znamenala úsporu už 105€ (pri 1,40 € za liter). K tomu je potrebné pripočítať menšie opotrebenie pneumatík a vyššiu bezpečnosť. Zverte svoje auto do rúk našich kompetentných pracovníkov.
 

Premio – Váš profesionálny partner na všetko okolo auta!